Temizle
kapat
Online İşlemler
Temizle
kapat

Bilgilendirme

Yasal Bildirimler

Dilekçe İle Ölçü Şikayet Bildirimi

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin "Sayaç Kontrolü" başlıklı 51-(1). Maddesi'nde; 

"Sayacın arızalanması veya ölçme hassasiyetinden şüphe edilmesi halinde, ilgili tüzel kişi veya tüketici tarafından sayacın kontrolü talep edilebilir. Bu talep, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümleri çerçevesinde karşılanır. Sayacın doğru tüketim kaydettiğinin tespiti halinde sayaç kontrol bedeli talep sahibi tarafından karşılanır." hükmü yer almaktadır. 

Sayaç Kontrol Bedeli

2021 Yılı

Direkt bağlı tek fazlı aktif veya üç fazlı aktif ve/veya reaktif sayaçlar için 27,8 TL + KDV

Akım trafolu ve/veya gerilim trafolu aktif ve/veya reaktif sayaçlar için 35,2 TL + KDV'dir.

Ayrıca düzenlenen raporla sağlam olduğu tespit edilmiş ve doğru tüketim kaydettiği laboratuvar raporu ile belgelenmiş olan sayaca ilişkin itirazların dikkate alınamayacağını ve  hurdaya ayrılmış sayacın yeniden kontrol edilemeyeceğini bilgilerinize sunarız. 

Yükleniyor

yükleniyor