Temizle
kapat
Online İşlemler
Temizle
kapat

Çerez Politikası

BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ÇEREZ POLİTİKASI

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak, www.baskentedas.com.tr internet sitemizde çerezler kullanmaktayız.

İşbu Çerez Politikası’nın (bundan sonra “Politika”) amacı, internet sitemizi kullananlara çerezler hakkında bilgi vermek ve bu çerezlerin nasıl kontrol edebileceğinizi açıklamaktır.

1. ÇEREZ NEDİR?

Kullanıcıların bilgisayarlarına veya mobil cihazlarına kaydedilen ve ziyaret ettikleri sayfalardaki tercihleri ve diğer bilgileri depolamaya yardımcı olan küçük metin dosyaları, çerez (cookie) olarak adlandırılmaktadır.

Çerezler, kullanıcının bir web sitesini ilk ziyareti sırasında, ziyaret edilen web sayfasının sunucuları tarafından işlemciye yerleştirilerek, kullanıcının anımsanmasına olanak sağlar.

2. NE TÜR ÇEREZLER KULLANIYORUZ?

İnternet sitemizde, amaçlarına göre: (i) zorunlu çerezler, (ii) fonksiyonel çerezler ve (iii) performans ve analiz çerezleri; kaynaklandıkları alana göre: birinci taraf çerezleri (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) ve üçüncü taraf çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular, örneğin Google tarafından yerleştirilen çerezler) bulunmaktadır. Üçüncü taraf çerezler, ziyaret edilen internet sitesi üzerinden, sunucu dışındaki üçüncü kişiler aracılığıyla yerleştirilen çerezlerdir. Bu çerezler genellikle, ziyaret edilen internet sitesinin diğer sitelere ait resim, reklam, sosyal medya eklentilerini içermesi, izleme şirketleri ve analiz hizmet sağlayıcılarından hizmet alınması halinde söz konusu olur.

İnternet sitemizde saklanma sürelerine göre: (i) oturum çerezleri ve (ii) kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri geçici çerezlerdir ve kullanıcı sitemizden ayrılana dek tutulmaktadır. Kalıcı çerezler ise daha önceden belirlenen süreye tabi olarak veya kullanıcı tarafından silinene kadar saklanan çerezlerdir. Bu tip çerezler, kullanıcıları birbirinden ayırt etmek ve kullanıcı tercihlerine göre internet sitemizi düzenlemek üzere kullanılmaktadır. Kullanıcılar, kalıcı çerezleri, internet tarayıcılarının ilgili ayarlarından aşağıdaki tablolarda belirtilen sona erme süresinden önce silebilirler.

2.1. WEB SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER

2.1.1 ZORUNLU ÇEREZLER

Zorunlu çerezler; internet sitemizin doğru ve amaçlandığı şekilde çalışması için gereklidir. Bu çerezler olmadan internet sitemiz gerektiği gibi çalışamaz, kullanıcının tercihine bağlı değildir ve değiştirilemez. İnternet sitemizin ilk kez ziyaret edilmesi anından başlayarak kullanılır kapatılmalarına izin verilmez. Aşağıdaki tabloda, zorunlu çerez türleri, saklanma sürelerini ve kaynaklandıkları alanı da içerecek şekilde açıklanmıştır.

İsim
Tanım
Amaçlarına Göre Çerez Türü
Saklanma Sürelerine Göre Çerez Türü
Kaynaklandıkları Alana Göre Çerez Türü
TSite
Sunucu işlemlerini imzalamak ve siteler arası sahteciliği önleyerek güvenli hale getirmek için kullanılır. Sayfanın başka bir sayfa içinden çerçeve ile değil doğrudan açıldığını tespit eder.
Zorunlu
Kalıcı (24 saat)
Birinci Taraf
_GRECAPTCHA
Botların (robot) işlem yapmasını engellemek ve işlem yapanın gerçek kişi olduğunu belirlemek için kullanılır.
Zorunlu
Kalıcı (80 saat)
Üçüncü Taraf
TOI
İnternet Sitesinde bulunan Online İşlem Merkezinin kullanılması halinde, sunucu işlemleri ve siteler arası sahteciliği önleyerek web sitesini güvenli hale getirmek için kullanılır. Sayfanın çerçeve (başka bir sayfa içinden) ile değil doğrudan açıldığını tespit eder.
Zorunlu
Kalıcı (24 saat)
Birinci Taraf
AspNetCore.Antiforgery.xxx
Siteler arası istek sahteciliği (“XSRF veya CSRF”) olarak bilinen kötü amaçlı bir web uygulamasının web tabanlı uygulamamıza saldırarak siteye erişmek isteyen tarayıcı ve internet sitemiz arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik saldırılarının önlenmesi amacıyla kullanılan bir çerez türüdür.
Zorunlu
Oturum Çerezi (Siteden ayrılıncaya kadar)
Birinci Taraf
MySessionCookie
İnternet Sitesinde bulunan Online İşlem Merkezinin kullanılması halinde, oturum “session” bilgilerinin tutulduğu çerezdir. Session, kullanıcının bilgilerini giriş yaparak oturum açmasından, çıkış yapana veya pencereyi kapatana kadar geçen süredir. Kısacası giriş yapan kullanıcının oturum bilgilerinin tutar.
Zorunlu
Oturum Çerezi (Siteden ayrılıncaya kadar)
Birinci Taraf
cerez_accepted_vX
Kullanıcıların çerezler hakkındaki tercihini gösterir çerez türüdür.
Zorunlu
Kalıcı (1 yıl)
Birinci Taraf
.AspNetCore.Culture
Kullanıcının seçtiği dilin hatırlanmasını sağlayan çerezdir.
Zorunlu
Oturum Çerezi (Siteden ayrılıncaya kadar)
Birinci Taraf
chatSpeech
İnternet sitesinde yer alan Volti (Chatbot) uygulamalarındaki kullanıcıların konuşma geçmişini saklayan çerezdir.
Zorunlu
Oturum Çerezi (Siteden ayrılıncaya kadar)
Birinci Taraf
chatIdLocalStorage
İnternet sitesinde yer alan Volti (Chatbot) uygulamalarındaki kullanıcının benzersiz kimliğinin tutulduğu oturum kimliği çerezidir
Zorunlu
Kalıcı (süresiz)
Birinci Taraf
ChatSpeechHistoryDateTime
İnternet sitesinde yer alan Volti (Chatbot) alanıyla ilgili olarak, eğer aradan 3 dakika geçtiyse kullanıcının chatSpeech geçmişini temizleyen çerezdir.
Zorunlu
Oturum Çerezi (Siteden ayrılıncaya kadar)
Birinci Taraf

2.1.2. FONKSİYONEL ÇEREZLER

Fonksiyonel (işlevsel) çerezler, kullanıcının yaptığı seçimleri hatırlar ve internet sitemizin içeriğini bireyselleştirmeyi amaçlar. Fonksiyonel çerez varsayılan ayar olarak kullanılır, kullanıcı dilerse bu çerezle ilgili seçimini açılır pencerede yer alan “Tüm çerezleri yönet” veya “Çerez Politikası & Ayarları” bölümünden yapabilir, “açık” konumdaki varsayılan ayarları “kapalı” olarak değiştirebilir. Aşağıdaki tabloda, fonksiyonel çerez türü, saklanma süreleri ve kaynaklandığı alanı da içerecek şekilde açıklanmıştır.

İsim
Tanım
Amaçlarına Göre Çerez Türü
Saklanma Sürelerine Göre Çerez Türü
Kaynaklandıkları Alana Göre Çerez Türü
anketxxx
Kullanıcının Web Sitesi’nde ve/veya Online İşlem Merkezi’nde yer alan memnuniyet anketini doldurduğunu gösteren çerezdir.
Fonksiyonel
Kalıcı (1 gün)
Birinci Taraf
OnlineİslemlerAnketxxx
Kullanıcının Online İşlem Merkezi’nde gerçekleştirdiği çeşitli işlemler neticesinde deneyimini ölçen anketi doldurduğunu gösteren çerezdir.
Fonksiyonel
Kalıcı (1 gün)
Birinci Taraf

2.1.3. PERFORMANS VE ANALİZ ÇEREZLERİ

Performans ve analiz çerezleri, ziyaretçi sayıları, görüntülenen sayfalar, ziyaret saatleri ve süreleri gibi bir internet sitesini geliştirmeye yardımcı olan ve istatistiki bilgi elde etmek amacıyla kullanılan çerezlerdir. Söz konusu çerezler ziyaretçilerin kimliklerini tespit etmeden bilgi toplayarak site kullanım istatistiklerini Google’a bildirir. Bu çerezler ile toplanan veriler Google sunucularına aktarılmaktadır.

Google’ın analitik veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunması konusundaki ilkeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için

https://policies.google.com/privacy?hl=tr#infocollect

internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Kullanıcı açıkça bu tür çerezleri kabul etmediği sürece bu çerezler kullanılmaz. Bu tür çerezlerin kullanılması kullanıcının aktif davranışına bağlıdır. Kullanıcı, “Tüm çerezleri kabul et” ya da “Tüm çerezleri yönet” veya “Çerez Politikası & Ayarları” bölümlerinden varsayılan “kapalı” olan ayarı “açık” olarak değiştirebilir. Aşağıdaki tabloda, performans ve analiz çerez türleri, saklanma süreleri ve kaynaklandığı alanı da içerecek şekilde açıklanmıştır.

İsim
Tanım
Amaçlarına Göre Çerez Türü
Saklanma Sürelerine Göre Çerez Türü
Kaynaklandıkları Alana Göre Çerez Türü
_ga
İnternet Sitesi ve Online İşlem Merkezinde, kullanıcıları ayırt etmek, önceki ziyaret sayısını ve zamanını hatırlamak, bir kullanıcının internet sitesinde ne kadar süreyle kaldığını tespit etmek ve kullanıcının hangi siteden geldiğini (örneğin bir arama motoru, başka bir site veya doğrudan tarayıcıya bir adres girerek) hatırlamak için kullanılmaktadır.
Performans ve Analiz Çerezleri
Kalıcı (2 yıl)
Üçüncü Taraf
_gid
İnternet Sitesi ve Online İşlem Merkezinde kullanıcıları hatırlamak için kullanılmaktadır.
Performans ve Analiz Çerezleri
Kalıcı (24 saat)
Üçüncü Taraf
_gat
İnternet Sitesi ve Online İşlem Merkezinde İnternet Sitesinin yoğun ziyaret edildiği zamanlarda kullanıcıların taleplerinin kısıtlanması için kullanılmaktadır.
Performans ve Analiz Çerezleri
Kalıcı (1 dakika)
Üçüncü Taraf
1P_JARA
Yalnızca Online İşlem Merkezi kullanan kullanıcılar için, Google Analytics tarafından internet sitemizdeki istatistiki verileri, dönüşüm sayılarını tespit etmek için kullanılan çerezdir.
Performans ve Analiz Çerezleri
Kalıcı (25 gün)
Üçüncü Taraf
NID
Yalnızca Online İşlem Merkezini kullananlar için Google tarafından kullanıcı tercihlerini hatırlamak amacıyla kullanılan çerezdir.
Performans ve Analiz Çerezleri
Kalıcı (175 gün)
Üçüncü Taraf
SEARCH_SAMESITE
Yalnızca Online İşlem Merkezini kullananlar için, sunucu işlemlerini ve siteler arası sahteciliği önleyerek güvenli hale getirmek için kullanılır. Açılan sayfanın başka bir sayfa içinden çerçeve ile değil doğrudan açıldığını tespit eder.
Performans ve Analiz Çerezleri
Kalıcı (100 gün)
Üçüncü Taraf

3. ÇEREZLERİ NASIL KONTROL EDEBİLİRSİNİZ VEYA SİLEBİLİRSİNİZ?

Zorunlu çerezler: İnternet sitemizin ilk kez ziyaret edilmesi anından başlayarak kullanılır. Kullanıcı tercihine bağlı değildir. İnternet sitemizdeki açılır ekranda yer alan “Tüm çerezleri yönet” veya “Çerez Politikası & Ayarları” kısmından değiştirilemez şekilde dizayn edilmiştir.

Fonksiyonel çerez: Varsayılan ayar olarak kullanılır, kullanıcı dilerse bu çerezle ilgili seçimini açılır pencerede yer alan “Tüm çerezleri yönet” veya “Çerez Politikası & Ayarları” bölümünden yapabilir, “açık” konumdaki varsayılan ayarları “kapalı” olarak değiştirebilir.

Performans ve analitik çerezleri: Kullanıcı açıkça bu tür çerezleri kabul etmediği sürece bu çerezler kullanılmaz. Bu tür çerezlerin kullanılması kullanıcının aktif davranışına bağlıdır. Kullanıcı, “Tüm çerezleri kabul et” ya da “Tüm çerezleri yönet” veya “Çerez Politikası & Ayarları” bölümlerinden varsayılan “kapalı” olan ayarı “açık” olarak değiştirebilir.

İnternet sitesine farklı cihazlarla (mobil, tablet, bilgisayar vb.) erişiliyorsa, tüm cihazlar için tercihlerin yönetilmesi gereklidir.

İnternet tarayıcısının çerezlerle ilgili ayarları her bir tarayıcıya göre farklılık arz ettiğinden kullanıcılar, internet tarayıcılarının ayarlarını öğrendikten sonra çerezlerle ilgili seçimlerini yapabilirler.

4. ÇEREZLER GÜNCELLENDİĞİNDE KULLANICILAR NASIL BİLGİLENDİRİLİR?

İnternet sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz veya kullandığımız çerezleri ihtiyaçlarımız doğrultusunda değiştirilebiliriz, kaldırılabiliriz. Bu tür değişikliklerle ilgili olarak seçim yapılabilmesi için sitemizin ilk ziyaret edilmesinde bir açılır pencere aracılığıyla gerekli bilgilendirmeler yapılır.

5. ÇEREZLERLE İLGİLİ BİLGİ ALMA VE İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU YÖNTEMLERİ NELERDİR?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un (“Kanun”) “Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü” başlıklı 10 uncu maddesi uyarınca aydınlatma metnimize internet sitemizin ana menüsünde yer alan KVKK bölümünden ulaşılabilir.

Ayrıca Kanun’un “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11 inci maddesinde belirlenen hakları kullanmak üzere aşağıdaki tabloda gösterilen iletişim kanallarından bize ulaşılabilir.​

Tebligat Adresi Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Cad. No:1 Başkent Kule Çukurambar Çankaya/ANKARA
KEP adresi baskent.edas@hs03.kep.tr

Güncellenme Tarihi: 10.10.2022

Yükleniyor

yükleniyor