Temizle
kapat
Online İşlemler
Temizle
kapat

Misillemenin Önlenmesi Politikası

1. Politikanın Amacı ve Kapsamı

Bu Misillemenin Önlenmesi Politikası (“Politika”), başta İş Etiği Kuralları olmak üzere Şirket bünyesindeki diğer tüm şirket politikalarına aykırılık oluşturduğu düşünülen herhangi bir hususun ihbar edilmesi sonrasında, ihbarda bulunan kişilerin bir mağduriyete uğramalarını önlemeyi, çalışanlar ile ihbar hattı arasında iletişimin sürekliliğini sağlamayı ve çalışanların ihbar hattına güvenini tesis etmeyi amaçlamaktadır. Bu Politika, Grup Şirketi ve tüm iştiraklerini kapsar.

2. Şirket Bünyesinde Misillemenin Önlenmesi

Bu Politika uyarınca;

• Dürüst ve iyi niyetli bir şekilde bir ihlali ve/veya bir ihlal şüphesini bildiren ve/ veya Şirket İş Etiği Kuralları ile ilgili bilgi isteyen çalışanlara herhangi bir misilleme (ayrımcılık, uzaklaştırma, hak kaybı, kıdem indirme, terfi engelleme, tehdit ya da taciz dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) yapılamaz.

• Çalışan(lar)ın makul ya da haklı endişelerini bildirmesi sonucunda herhangi bir yasa dışı davranış olduğu ya da bir kuralın ihlal edildiği kanıtlanamasa dahi, ihbarda bulunana karşı hiçbir işlem yapılamaz. Çalışanların şüphelendikleri vakaları ihbar etmeleri halinde herhangi bir misilleme, baskı veya yaptırım görmeyeceklerinin güvencesi Misillemeyi Önleme Politikası’dır.

• Şirket İş Etiği Kuralları’nda yer alan gizlilik prensibi çerçevesinde ihlal bildirimlerine ilişkin olarak gerek bildirimin içeriğinin gerekse bildirimde bulunan kişiye ilişkin bilgilerin en yüksek gizlilikle değerlendirilip muhafaza edilmesi, ihbarcının misilleme olasılığına karşı korunması amaçlı alınmış bir önlemdir. İhbarcı kimliğini gizlemeden ihbarda bulunsa bile; ihbarcının kimliği, adli ve idari makamlarca usulüne uygun şekilde talep edilmediği sürece saklı tutulacaktır.

3. Bildirim

İhbarda bulunan kişi, bir ihbarda bulunması sebebiyle Şirket bünyesindeki birisi tarafından misillemeye uğradığını düşünüyorsa bu durumu derhal bildirmelidir. Misillemeye ilişkin bildirim, Enetik İhbar Hattı’na gizliliği temin edilmiş şekilde yapılabileceği gibi Kurumsal Uyum Yöneticisine de yapılabilir.

4. Alınabilecek Önlemler ve Aksiyonlar

Herhangi bir misilleme vakasının ortaya çıkması halinde, Şirket, çalışanın haklarının korunması için hal ve şartlara göre en uygun tedbirleri, İnsan ve Kültür Bölüm Başkanlığı aracılığıyla gecikmeksizin alır. Şirket tarafından İç Denetim Bölüm Başkanlığı aracılığıyla misilleme olasılığı hakkında inceleme ve/veya soruşturma başlatılır. Misilleme olduğu tespit edildiği takdirde, ihbarcının mağduriyetinin giderilmesi için gerekli düzeltici önlemler alınır. Misilleme yapan kişiler hakkında gerekli yaptırımlar uygulanır.

Bildirimlerin kötü niyetli şekilde yapıldığının objektif olarak tespiti halinde de bildirimi yapan çalışan(lar) açısından hakkın kötüye kullanılması ve dürüstlük ilkelerine aykırılık nedeniyle disiplin soruşturması başlatılır. Bu Politika, Şirket İş Etiği Kuralları’nın bütünleyici bir parçasıdır. Bu Politika, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve yürürlüğe konulmuştur. Bu politika Şirket yatırımcı ilişkileri internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yayınlanır.

Yükleniyor

yükleniyor